serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
artykuly-5
obrazek

W najbliższym czasie polską służbę czekają poważne wyzwania. Starzejące się społeczeństwo, ciągły brak pieniędzy i braki personalne to sytuacja z którą przyjdzie się jej zmagać.

więcej

Każdy fan Gwiezdnych Wojen już dziś może nabyć multimedialnego robota – współczesną wersję słynnego R2D2.

więcej

Elektroniczny podpis może ogromnie ułatwić i przyspieszyć przepływ dokumentów między instytucjami ochrony zdrowia.

więcej

Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem. Nawet telemedycyna! - I bardzo dobrze, nie taka jest przecież jej rola – mówią uczestnicy katowickiej konferencji E-Zdrowie: Teraźniejszość i Przyszłość.

więcej

General Motors Europe, będąca częścią światowej grupy branży motoryzacyjnej, Veolia Environnement, lider usług na rzecz środowiska, dostawca energii Clairvoyant Energy oraz rząd hiszpańskiej Aragonii, ogłosiły zaangażowanie w efektywność energetyczną, w związku z budową największej na świecie elektrowni słonecznej usytuowanej na dachu.

więcej

W XXI wieku nie szczędzimy wydatków na zdrowie. Z roku na rok są one coraz większe. Już od wielu lat panuje przekonanie, iż największy rozwój sektorowy odnotuje właśnie sfera związana ze zdrowiem. Ochrona zdrowia, farmaceutyka, biotechnologia, czy produkcja elektronicznych urządzeń medycznych będzie jedną z wiodących gałęzi gospodarki światowej. Już dziś postęp ten jest bardzo widoczny nie tylko w dochodach spółek z branży, ale także poprzez fakt wydłużenia się życia oraz opracowywania nowych preparatów zwalczających choroby, do tej pory uważane za nieuleczalne. Społeczeństwo Informacyjne wymusza zmiany również w sferze opieki zdrowotnej.

więcej

Kumulacją prac stały się najbardziej znane w historii e-Zdrowia dokumenty z serii eEurope. Pierwszy z marca 2000 roku, „eEurope An Information Society For All", w którym nakreślono działania w sferze e-Health dla rządów krajów członkowskich. Następnie plan działań z czerwca 2000 pt. „eEurope 2002 An Information Society For All" - gdzie zapisy poprzedniego dokumentu poszerzono oraz skonkretyzowano, aż do „eEurope 2005 An Information Society For All" z czerwca 2002.

więcej

29.09.2006

Powstające e-Zdrowie tak samo jak e-Government potrzebuje bardzo solidnego fundamentu a mianowicie infrastruktury informacyjnej. Zaliczyć do niej należy z jednej strony szerokopasmowy Internet, szybkie na przykład gigabitowe sieci instalowane w konkretnych jednostkach medycznych, oraz sieci optyczne, z drugiej strony sprawne procedury przekazywania i przepływu informacji. A zatem u podstaw leży również standard wykonywania procedury obiegu informacji o pacjencie. Jest to bardzo zbliżona charakterystyka, jaką obserwować możemy w zmianie polityki administracji publicznej w podejściu do petenta. Tożsame problemy występują również na polu interoperacyjności.

więcej

Mimo tego, że Stany Zjednoczone są gospodarczą i technologiczną potęgą światową numer 1 maja tak samo dużo problemów związanych ze służbą zdrowia, co i Europa. HHS, czyli Health and Human Services z centralą w Waszyngtonie jest amerykańskim odpowiednikiem naszego Ministerstwa Zdrowia. Może nie jest to idealne odniesienie gdyż USA jest krajem federalnym a Polska unitarnym nie miej jednak jest to najlepszy punkt odniesienia do zrozumienia struktury amerykańskiej służby zdrowia. HHS podzielony jest terytorialnie na 10 regionów, które obejmują swoim zasięgiem znaczne obszary kraju np. region 8 obejmuje Kolorado, Montanę, południową i północną Dakotę, Utah oraz Wyoming.

więcej

Wydatki ogólne związane z ochroną zdrowia zapisane w budżecie na rok 2005 to 2 173 160 tysięcy złotych. Przypomnę, że dochody całego polskiego budżetu szacowane są na 174 703 733 tys. zł a wydatki na 209 703 733 tys. zł. A zatem wartość przeznaczona na ochronę zdrowia stanowi trochę ponad 1,2% w przychodach i 1% w wydatkach budżetowych naszego kraju. Zaznaczam, iż są to wartości tylko z jednego źródła, jakim jest budżet państwa, a nie ze wszystkich źródeł finansowania służby zdrowia, do których zaliczamy również Narodowy Fundusz Zdrowia, budżety samorządów, czy opłaty wnoszone przez pacjentów.

więcej

Strona 1 z 2 >>>

Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS