serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
artykuly-5

20.08.2008
e-Zdowie (e-Health) w zjednoczonej Europie.
Kumulacją prac stały się najbardziej znane w historii e-Zdrowia dokumenty z serii eEurope. Pierwszy z marca 2000 roku, „eEurope An Information Society For All", w którym nakreślono działania w sferze e-Health dla rządów krajów członkowskich. Następnie plan działań z czerwca 2000 pt. „eEurope 2002 An Information Society For All" - gdzie zapisy poprzedniego dokumentu poszerzono oraz skonkretyzowano, aż do „eEurope 2005 An Information Society For All" z czerwca 2002.

 

Chronologiczny układ najważniejszych europejskich dokumentów związanych z powstaniem e-Zdrowia w Unii Europejskiej.
Data
Nazwa dokumentu w oryginale
Opis

Czerwiec 1994

Europe and the Global Information Society Bangemann report recommendations to the European Council.
Dokument swoją potoczną nazwę zawdzięcza nazwisku szefa zespołu Marinowi Bangemannowi. W głównym zespole pracującym nad dokumentem brało udział 20 specjalistów, w tym Romano Prodi. Siódmy rozdział traktuje o kosztochłonności opieki zdrowotnej i propozycji ograniczenia kosztów poprzez cyfrowe usługi.

Kwiecień 1997

Building the European Information Society for us all Final policy report of the high-level expert group
Dokument był owocem blisko dwu letniej pracy szeregu ekspertów oraz współpracujących uczelni. Materiał jest kamieniem milowym określającym ramy następnych prac związanych z powstawaniem społeczeństwa wiedzy, w tym, e-Health. Sporo miejsca poświęcono w nim usługom świadczonym w służbie zdrowia oraz możliwości wprowadzenia nowych narzędzi edukacyjnych i informacyjnych opartych o informatykę.

Listopad 1998

Moving Public Administrations Closer to the Citizens in the Digital Age
To forum wypracowało przyszłe tak ważne programy jak:
5ty program ramowy, IDA, TEN oraz Info 2000. Jak też wskazało kierunki dla internetowych serwisów rządowych, medycznych oraz określiło ramy technologiczne.

Marzec 2000

eEurope – An Information Society For All
Dokument niezwykle dla historii e-Health ważny. W nim oficjalnie określono kreowanie kierunku zdrowia on-line w Europie. W dokumencie mówi się wyraźnie np. o telemedycynie oraz potrzebach tworzenia najlepszych praktyk w tym zakresie.

Czerwiec 2000

eEurope 2002 - An Information Society For All
Bardziej uszczegółowiony dokument nastawiony na bezpieczeństwo Internetu, jego dostępności poprzez niskie koszty, jego szybkość, jak też skupienie się na inwestowaniu w ludzi i umiejętności, a także rozwój e-Health.

Październik 2001

Web-based Survey on Electronic Public Services
Pierwsze badanie dotyczące elektronicznych usług publicznych. Wykonane zostało przez firmę Cap Gemini Ernst & Young na 15 krajach członkowskich oraz Islandii i Norwegii. Oparte zostało o 20 kategorii wskaźników (8 + 12). Badanie wykazało bardzo niski 7% dostęp serwisów związanych ze zdrowiem.

Czerwiec 2002

eEurope 2005: An information society for all
An Action Plan to be presented in view of the Sevilla European Council
Sukces wcześniejszych edycji eEurope zaowocował kolejną jej edycją. Jako cześć Strategii Lizbońskiej tym razem zaproponowano by Europa posiadała do 2005 roku:
Nowoczesne publiczne usługi online w zakresie e-Government, e-Learning i e-Health. Wskazano na dynamikę w sferze e-Business oraz szerokiego dostępu do szerokopasmowego Internetu i jego bezpiecznej infrastruktury.


Czerwiec 2002

Web-based Survey on Electronic Public Services Results of the second measurement: April 2002
Drugie badanie dotyczące elektronicznych usług publicznych. Wykonane zostało ponownie przez firmę Cap Gemini Ernst & Young w 15 krajach członkowskich oraz Islandii, Norwegii oraz częściowo Szwajcarii. Kolejny raz oparto badanie na 20 kategoriach wskaźników. Badanie wykazało wzrost o ok. 10% praktycznie w każdym z badanych obszarów w rozróżnieniu na kraj. Tym razem w badaniu zostały graficznie pokazane niektóre serwisy internetowe.

Luty 2003

Web-based Survey on Electronic Public services.
Results of the Third Measurement: October 2002
Trzecie badanie dotyczące elektronicznych usług publicznych. 15 krajów członkowskich oraz Islandia Norwegia oraz Szwajcaria.
Tym razem skupiono się dodatkowo na badaniu wskaźników e-Government i porównano je w wskazanych krajach. Zidentyfikowano również najlepsze praktyki w tym zakresie. Badanie odbyło się, jak dwa wcześniejsze w oparciu o 20 kategorii wskaźników. Kolejny raz osiągnięto progres. Najlepszym krajem okazała się Szwecja, a najgorszym Luksemburg.

Maj 2003

Ministerial Declaration
Konferencja Ministrów krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych z UE pozwoliła na wypracowanie deklaracji o budowaniu wielu elementów służby zdrowia w oparciu o najnowsze technologię. Chodziło przede wszystkim o promocje i usprawnianie służby zdrowia poprzez e-Health. Wiele miejsca poświęcono również promocji elektronicznych ubezpieczeń zdrowotnych.

Maj 2003

THE CASE FOR eHealth
Ważne opracowanie wykonane na zlecenie Komisji Europejskiej zawierające wiele przykładów wdrażania e-Health w krajach UE.

Styczeń 2004

Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing?
Web-based Survey on Electronic Public Services
Report of the Fourth Measurement: October 2003
Czwarte badanie dotyczące elektronicznych usług publicznych on line. Po raz kolejny zbadano 15 krajów członkowskich oraz Islandię Norwegię i Szwajcarię. Powtórnie zanotowano wzrost w stosunku do badania poprzedniego. W podziale na kraje nadal w wykazie najlepsza okazała się Szwecja jednakże nie poprawiła ona swojego wyniku. Drugie miejsce ex quo zajęła Dania oraz Irlandia gorsze od lidera tylko o 1 procent. Ostatnie miejsce piastował nadal Luksemburg, choć zanotował największy progres.

Kwiecień 2004

e-Health - making healthcare better for European citizens: An action plan for a
European e-Health Area

 

Niezwykle istotny dokument określający systemy i usługi przeznaczone dla cyfrowej służby zdrowia. Skupiający się na kierunkach, w jakim europejski e-Health powinien podążać. Wiele miejsca poświęcono w nim interoperacyjności związanej nie tylko z systemami, ale też z EHR Electronic Health Records.

Omówione pokrótce oficjalne dokumenty Unii Europejskiej stanowią jedynie próbkę całego jej dorobku (omawiaja pierwsza dekadę).

Autor: Jakub Giza

Źródło: IDABCWszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS